This is a free Purot.net wiki

Edistymisen seuranta

Moodlen Edistymisen seuranta -työkalun käyttö on keskeisessä roolissa hankkeessamme, sillä se on tehnyt mahdolliseksi opiskelijan seurata omaa oppimistaan ja etenemistään helposti. Opiskelijan yksilöllisen etenemisen ja itseohjautuvuuden esteenä on usein se, ettei opiskelija tiedä, mitä hänen odotetaan oppivan ja mitä hänen tulee tehdä oppiakseen. Perusopetuksen jälkeen usein kuvitellaan, että pelkkä fyysinen läsnäolo takaa oppimisen ja suorituksen. Tätä samaa ajatusmallia saattaa kyllä valitettavasti olla vielä meillä amisopettajillakin wink Edistymisen seuranta -työkalu on tuo oppimiseen myös pelillisyyttä ja koukuttaa opiskelijaa työskentelemään tavoitteellisemmin ja sinnikkäämmin.

Alle on linkitetty esittelyvideo ja pdf-ohjeita Edistymisen seurannasta.

 

 

Discuss & brainstorm