This is a free Purot.net wiki

PalveluPadat

Sirpa Karjalainen
Palvelu Padat on opetushallituksen oppimisympäristö hanke, jota toteutetaan Oulun seudun ammattopistossa, Haukiputaan yksikössä.

http://www.osao.fi/index.php?1885Description

Toimenpiteet 2011
Mukana olevalle ryhmälle HAhota 2010 ja opettajalle annetaan mobiilivälineiden ja verkkoympäristön käyttöopastusta.

Työpaikoilla toimimisesta, niillä tapahtuvista kuvauksista sekä tietoturvasta laaditaan yhteiset pelisäännöt.

Hankkeen ja työssäoppimisen aikana tarkoituksena on tukea pääsyä internettiin joustavasti langattomia verkkoratkaisuja hyödyntäen niin, että otetaan huomioon yritystoiminnan asettamat rajoitukset.

Hankkeessa mukana olevat opiskelijat tekevät teemoihin; asiakaspalvelu ja yrittäjyys kuva ja videopäiväkirjaa koulussa ja työssäoppimispaikoissa.

Hankkeelle avataan videopalveluja jakavaan sovellukseen tili, jonne ohjataan ryhmän ja opettajien teemoista kokoamat ja tuottamat materiaalit kaikkien hyödynnettäväksi.

Hankkeelle avataan myös oppimisblogi jonne viedään teemojen mukaista kuva- ja tekstimateriaalia ja jonka kautta opiskelijoiden tiedonrakentelu ja reflektointi kootaan yhteen.

Mobiilivälineitä hyödynnetään työssäoppimisen valvonnassa ja näyttösuunnitelmien suunnittelussa.

Toimenpiteet 2012 syksylle
Ryhmälle esitellään QR-koodi idea ja otamme käyttöön aiemmin toteutuneista piloteista saadut tulokset, oppien mobiiliteknologiaa, verkko ja mobiilisovelluksia sekä kokeillaan lisätyn todellisuuden elementtejä opetuksessa.

Näiden avulla pystytään tuottamaan ja jakamaan keskeisiin työtehtäväkokonaisuuksiin (työprosessi, työmenetelmät, välineitä, materiaalit) liittyvät oppimateriaalit monipuolisesti.

Friends


Wikis

2 total wikis

Wall

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.