This is a free Purot.net wiki

Tavoite 3: Joustavat rakenteet oppilaitoksessa

Tavoite, toteutusprosessi ja tulos

Kehitetään ja pilotoidaan toimintamalleja siihen, kuinka verkko-opetusta ja kontaktiopetusta yhdistämällä (sulautuva oppiminen) mahdollistetaan opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä paikasta ja ajasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella. Tällaisia toimintamalleja ovat esimerkiksi soluopetus (tai pajaopetus), satelliittikoulutus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen satelliittityöpaikoissa. Ensisijaisesti keskitytään soluopetusmalliin omassa oppilaitoksessa.

 

Discuss & brainstorm